Nadácia Penta

Finančný dar

Nadácia Penta

Finančný dar

Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis

Projekt "Vzdelávaním terapeutov k efektívnejšiemu rozvoju detí so špeciálnymi potrebami"

Nadácia ČSOB

Projekt - "Za svetlom poznania vo svete inakosti - kontinuálny rozvoj detí so špeciálnymi potrebami prostredníctvom zakúpených pomôcok a didaktického materiálu."

Nadácia ČSOB

Podpora detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom rezonančnej zvukovo-hudobnej terapie v rezonančnej kolíske.