Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis

Projekt "Vzdelávaním terapeutov k efektívnejšiemu rozvoju detí so špeciálnymi potrebami"

Vďaka podpore Accenture - Nadačný fond - Nadácia Pontis v projekte "Vzdelávaním terapeutov k efektívnejšiemu rozvoju detí so špeciálnymi potrebami" sa mohli terapeuti našej partnerskej organizácie K centrum v priebehu februára až júna intenzívne vzdelávať. Absolvovali kurz úvod a základy Handle prístupu, prvé tri stretnutia dlhodobého muzikoterapeutického výcviku, základný kurz Bazálnej stimulácie, odborný seminár "Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku", seminár "VOKS - výmenný obrázkový komunikačný systém" a seminár AAK. Zúčastnili sa unikátnej medzinárodnej konferencie pod záštitou Ministerstva zdravotníctva - Komplexná terapia vývinových porúch o najnovších trendoch v oblasti intervencií pre cieľovú skupinu detí so špeciálnymi potrebami. Čakajú ich ešte tri stretnutia dlhodobého kurzu muzikoterapie a nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie. Získané poznatky a skúsenosti budú môcť využívať pri svojej každodennej práci s deťmi so špeciálnymi potrebami. Ďakujeme!