Partneri a priatelia

K centrum

Zamestnanci poradensko-konzultačného centra K centrum poskytujú v rámci dobrovoľníckej spolupráce deťom a mládeži so špeciálnymi potrebami a ich rodinám 2 hodiny týždenne služby v rámci mimoškolských vzdelávacích aktivít a poradenstva.

www.kcentrum.sk

 

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Vzhľadom na početnú rovnakú cieľovú skupinu spolupracujeme so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb v zmysle zdieľania informácií, spoločných aktivít a podpory.

www.sazch.sk

 

SOUND HEALING SLOVAKIA

Rozvinuli sme zmysluplnú spolupráciu s Luciou Nosko a Sound Healing Slovakia, ktorá detičkám aj rodičom sprostredkúva liečivú terapiu tibetskými miskami.

 

INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE

Spolupracujeme s Institutom Bazální stimulace® v zmysle vzdelávania a organizácie kurzov - základného a nadstavbového kurzu bazálnej stimulácie pre odbornú aj laickú verejnosť.

www.bazalni-stimulace.cz

 

 

Občianske združenie KIKI

Pri realizácii rôznych projektov a vzdelávacích akcií spolupracujeme s občianskym združením KIKI, ktoré sa zameriava na pomoc a podporu detičiek so špeciálnymi potrebami.

www.kikioz.sk

 

 

 

Raná starostlivosť

Vzhľadom na prienik v cieľovej skupine, zameraní a cieľoch spolupracujeme s neziskovou organizáciou Raná starostlivosť.

www.ranastarostlivost.sk

 

Centrá včasnej intervencie

Teší nás spolupráca s odborníkmi z centier včasnej intervencie, ktoré sú pre rodiny s dieťatkom so špeciálnymi potrebami dôležitým záchytným bodom.

www.centravi.sk

 

Babyfit o.z.

S potešením spolupracujeme s Angelikou Kováčovou, pedagógom vývinového pohybu dojčiat, zakladateľkou a pedagogičkou Babyfit o.z. Skúmame, ako  detičky podporovať pri pohybe, Angelika zase pri práci v tíme počas zmyslovej stimulácie a práce pomáha detičkám zotrvávať vo fyziologických polohách a plynule ich meniť.

www.babyfit.sk

 

CDKL5 Slovakia

Spolupracujeme s občianskym združením CDKL5 Slovakia, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať rodinám zasiahnutým narodením dieťaťa s mutáciou CDKL5 génu a zvyšovať povedomie a informovanosť o tomto ochorení.

http://www.cdkl5.sk/

 

Pomocníček

S radosťou spolupracujeme s občianskym združením Pomocníček, ktoré vo významnej miere rôznymi spôsobmi podporuje a pomáha rodinám so zdravotne postihnutým dieťatkom.

www.pomocnicek.sk

 

 

Plamienok n.o.

Pri vzdelávacích akciách spolupracujeme s odborníkmi z neziskovej organizácie Plamienok.

www.plamienok.sk

 

 

Léčivé nástroje

Pri objednávaní kvalitných hudobných nástrojov pre prácu s detičkami so špeciálnymi potrebami spolupracujeme so spoločnosťou Léčivé nástroje. Nimi dodávané hudobné nástroje majú skvelý zvuk, sú profesionálne a detičky majú z ich počúvania a využívania veľkú radosť. Zároveň si zdokonaľujú svoje zručnosti a hudba je pre ne silný motivačný činiteľ.

www.lecive-nastroje.cz

 

Nobilis Tilia

Aromaterapiu vďaka výrobkom a prírodnej kozmetike Nobilis Tilia využívame pri práci s detičkami.

Majiteľka Adéla Zrubecká nás tiež podporila svojou návštevou  a prednáškou pre rodičov v K centre.

www.nobilis.cz

 

EEG Institut

V rámci vzdelávania EEG Biofeedback a konzultacií aktívne spolupracujeme s EEG Institutom v Prahe.

www.eeginstitut.cz

 

KINESTETIKA

Spolupracujeme s pani Hanou Nedělkovou pri sprostredkovaní kurzov Kinestetickej mobilizácie.

www.kinestetika.cz

 

S deťmi

Spolupracujeme s informačným portálom "S deťmi", ktorý nás podporuje a pomáha nám sprostredkúvať informácie o našich aktivitách medzi rodičmi, laickou i odbornou verejnosťou.

www.sdetmi.com