Naše Motýliky

V súčasnosti má na Slovensku približne každé 50. dieťa do 7 rokov viacnásobné postihnutie. Každá 50. rodina sa tak učí vyrovnať sa s novou situáciou a zvládnuť obrovský fyzický aj psychický nápor, ktorý život s dieťatkom so špeciálnymi potrebami prináša. Tieto detičky sú krehké, zraniteľné, ale súčasne neskutočne silné a vytrvalé. Potrebujú veľa pomoci a podpory, množstvo rozmanitých terapií, ale predovšetkým potrebujú, rovnako ako všetky deti, veľa, veľa lásky. Tú im nezištne dávajú ich rodičia. Zvládajú so svojimi malými veľkými bojovníkmi všetky dôsledky ich motorického, zmyslového a mentálneho postihnutia. Aj oni však potrebujú pomoc a podporu, pocit blízkosti a zdieľania.

Občianske združenie Naše motýliky vzniklo, aby deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny neboli vo svojom boji sami...

Našu koncepciu a filozofiu pretavuje do praxi v každodennej práci s deťmi so špeciálnymi potrebami poradensko-konzultačné centrum "K centrum".

K centrum ako partner

„Deti so špeciálnymi potrebami sú iné. Iný neznamená „na obtiaž“, či zlý. Vnímajme ich inakosť ako výnimočnosť...“

Naše ciele

Hlavným cieľom Občianskeho združenia „Naše motýliky“ je :

  • všeobecná podpora a ochrana zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže so špeciálnymi potrebami
  • poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže so špeciálnymi potrebami
  • podpora vzdelávania, rehabilitácie a komplexného rozvoja detí a mládeže so špeciálnymi potrebami
  • viac info nájdete v záložke Ciele a koncepcia
 

„Raz prídeš na to, že k životu nič nepotrebuješ. Nič okrem toho, aby ťa mal niekto skutočne rád.“

Eduworld