Naše Motýliky

V súčasnosti má na Slovensku približne každé 50. dieťa do 7 rokov viacnásobné postihnutie. Každá 50. rodina sa tak učí vyrovnať sa s novou situáciou a zvládnuť obrovský fyzický aj psychický nápor, ktorý život s dieťatkom so špeciálnymi potrebami prináša. Tieto detičky sú krehké, zraniteľné, ale súčasne neskutočne silné a vytrvalé. Potrebujú veľa pomoci a podpory, množstvo rozmanitých terapií, ale predovšetkým potrebujú, rovnako ako všetky deti, veľa, veľa lásky. Tú im nezištne dávajú ich rodičia. Zvládajú so svojimi malými veľkými bojovníkmi všetky dôsledky ich motorického, zmyslového a mentálneho postihnutia. Aj oni však potrebujú pomoc a podporu, pocit blízkosti a zdieľania.

Občianske združenie Naše motýliky vzniklo, aby deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny neboli vo svojom boji sami...

„Deti so špeciálnymi potrebami sú iné. Iný neznamená „na obtiaž“, či zlý. Vnímajme ich inakosť ako výnimočnosť...“

Naše ciele

Hlavným cieľom Občianskeho združenia „Naše motýliky“ je :

  • všeobecná podpora a ochrana zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže so špeciálnymi potrebami
  • poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže so špeciálnymi potrebami
  • podpora vzdelávania, rehabilitácie a komplexného rozvoja detí a mládeže so špeciálnymi potrebami
  • viac info nájdete v záložke Ciele a koncepcia
 

„Raz prídeš na to, že k životu nič nepotrebuješ. Nič okrem toho, aby ťa mal niekto skutočne rád.“

Eduworld