Využitie 2%

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom 2% použije občianske združenie Naše motýliky na podporu a pomoc rodinám s detičkami s viacnásobným postihnutím v súlade so svojimi stanovami.

Milí naši priatelia a podporovatelia,

predchádzajúce dva roky viacerí z Vás poukázali svoje 2% z daní nášmu OZ, a tým podporili detičky s viacnásobným postihnutím. Za každý jeden cent úprimne ďakujeme! Zakúpili sme množstvo skvelých pomôcok, prispeli sme k vybaveniu K centra, kde na dennej báze terapeuti pracujú na komplexnom rozvojí "našich" detičiek, zorganizovali sme zážitkové muzikoterapeutické workshopy pre rodičov, ako aj predvianočnú akciu pre pohladenie duší rodičov. Tento rok sme sa po dlhej úvahe rozhodli neuchádzať sa o 2%. Vysvetlenie je dlhé a komplikované, ale máme na to svoje dôvody. Preto by sme Vašu pozornosť pri zámere poukázať svoje 2% radi nasmerovali na iné organizácie, ktorým sa Vaša podpora určite veľmi zíde. Ešte raz Vám ďakujeme!

 

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom 2% za rok 2015 a 2016 sme využili nasledovne:

- zakúpili sme bublinkový vodný valec s interaktívnym ovládačom

- zakúpili sme časti zariadenia do priestorov poradensko-konzultačného centra K centrum, ktoré zdieľa aj naše občianske združenie na vlastné aktivity - školenia, workshopy, pričom v poradensko-konzultačnom centre sa na dennej báze pracuje s rodinami s deťmi s viacnásobným postihnutím v zmysle ich komplexného rozvoja

- 2x sme zorganizovali 2-dňový zážitkový muzikoterapeutický workshop pre rodičov a terapeutov detí s viacnásobným postihnutím

- zakúpili sme podlahy tatami, koberce a dvere na odhlučnenie a "zmäkčenie" interiéru muzikoterapeutickej miestnosti pre muzikoterapiu detí s viacnásobným postihnutím

- zakúpili sme žinenky a pomôcky na pohybové aktivity, ako aj domček pre vytvorenie ohraničeného priestoru, ktorý poskytuje pocit bezpečia a uľahčuje interakciu deťom s poruchami autistického spektra

- zakúpili sme ďalšie špecifické hudobné nástroje na muzikoterapiu a množstvo didaktických pomôcok pre rozvoj kognitívnych schopností, grafomotoriky, akademických a sociálnych zručností, a pomôcky na senzorickú stimuláciu a integráciu

- zorganizovali sme akciu pre rodičov - "Predvianočné pohladenie duše", so Sound Healingom a koncertom harfy a gitary.

 

ĎAKUJEME!

 

Postup a tlačivá:

1. Právnická osoba / Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama

  • urobí daňové priznanie a vyplní v ňom údaje o občianskom združení Naše motýliky, o.z.
  • do 31.03.2017 je povinná podať daňové priznanie na daňový úrad a zaplatiť daň

2. Fyzická osoba – zamestnanec

  • zamestnávateľ (firma) urobí ročné zúčtovanie za zamestnanca
  • zamestnanec si vypýta od zamestnávateľa vyplnené tlačivo Potvrdenie_o_zaplateni_dane
  • zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlasenie o zaplatení dane 
  • do 30.4.2017 zamestnanec odovzdá alebo pošle obe tlačivá na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska)

Viac info o pukázaní 2% nájdete aj tu

Pre bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní kontaktujte prosím p. Zuzanu Rajčániovú, tel. +421 907 120228, e-mail: info@nasemotyliky.sk