Využitie 2%

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom 2% použije občianske združenie Naše motýliky na podporu a pomoc rodinám s detičkami s viacnásobným postihnutím v súlade so svojimi stanovami.

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom 2% za rok 2015 a 2016 sme využili nasledovne:

- zakúpili sme bublinkový vodný valec s interaktívnym ovládačom

- zakúpili sme časti zariadenia do priestorov poradensko-konzultačného centra K centrum, ktoré zdieľa aj naše občianske združenie na vlastné aktivity - školenia, workshopy, pričom v poradensko-konzultačnom centre sa na dennej báze pracuje s rodinami s deťmi s viacnásobným postihnutím v zmysle ich komplexného rozvoja

- 2x sme zorganizovali 2-dňový zážitkový muzikoterapeutický workshop pre rodičov a terapeutov detí s viacnásobným postihnutím

- zakúpili sme podlahy tatami, koberce a dvere na odhlučnenie a "zmäkčenie" interiéru muzikoterapeutickej miestnosti pre muzikoterapiu detí s viacnásobným postihnutím

- zakúpili sme žinenky a pomôcky na pohybové aktivity, ako aj domček pre vytvorenie ohraničeného priestoru, ktorý poskytuje pocit bezpečia a uľahčuje interakciu deťom s poruchami autistického spektra

- zakúpili sme ďalšie špecifické hudobné nástroje na muzikoterapiu a množstvo didaktických pomôcok pre rozvoj kognitívnych schopností, grafomotoriky, akademických a sociálnych zručností, a pomôcky na senzorickú stimuláciu a integráciu.

 

ĎAKUJEME!

 

Postup a tlačivá:

1. Právnická osoba / Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama

  • urobí daňové priznanie a vyplní v ňom údaje o občianskom združení Naše motýliky, o.z.
  • do 31.03.2017 je povinná podať daňové priznanie na daňový úrad a zaplatiť daň

2. Fyzická osoba – zamestnanec

  • zamestnávateľ (firma) urobí ročné zúčtovanie za zamestnanca
  • zamestnanec si vypýta od zamestnávateľa vyplnené tlačivo Potvrdenie_o_zaplateni_dane
  • zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlasenie o zaplatení dane 
  • do 30.4.2017 zamestnanec odovzdá alebo pošle obe tlačivá na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska)

Viac info o pukázaní 2% nájdete aj tu

Pre bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní kontaktujte prosím p. Zuzanu Rajčániovú, tel. +421 907 120228, e-mail: info@nasemotyliky.sk