Nadácia Televízie Markíza

"Tvoja tvár znie povedome"

Nadácia Penta

Finančná podpora

Hagard:Hal

Sponzorský dar