Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis

Projekt "Podpora zdravia, rozvoja a vzdelávania detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom muzikoterapie"

Prostredníctvom projektu "Podpora zdravia, rozvoja a vzdelávania detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom muzikoterapie" cez Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis získalo naše občianske združenie finančné prostriedky vo výške 2.900€, ktoré sme využili na zakúpenie špecifických hudobných nástrojov na muzikoterapiu.

Cieľom projektu bola podpora zdravia, rozvoja a vzdelávania detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom muzikoterapie. Zakúpením špeciálnych hudobných nástrojov pre muzikoterapiu sa vytvorila možnosť kontinuálnej práce s touto cieľovou skupinou. Hudba, jej rezonancie, vibrácie a rytmus majú pozitívny vplyv na fyzickú, psychickú aj emočnú oblasť, v prípade detí s rôznym typom motorického, mentálneho a zmyslového postihnutia a ich kombinácie to platí niekoľkonásobne. Hudba je veľmi silným motivátorom, harmonizuje, pomáha uvoľňovať zvýšené svalové napätie, rytmus pôsobí komplexne na centrálny nervový systém a podporuje zmyslové vnímanie. Hudba je prostriedkom vzdelávania týchto detí.