Hagard:Hal

Sponzorský dar

Vďaka štedrej finančnej podpore spoločnosti Hagard:Hal - elektroinštalačný materiál budeme môcť pre detičky so špeciálnymi potrebami zakúpiť nové nástroje pre muzikoterapiu, zrakovú a zmyslovú stimuláciu, ako aj viaceré didaktické pomôcky. Ďakujeme!