Mestská časť Ružinov

Grantový program

Vďaka finančným prostriedkom z grantového programu mestskej časti RUŽINOV - "Podpora detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom rezonančnej terapie v rezonančnej kolíske, zaškolenie terapeutov a individuálna práca s deťmi s viacnásobným postihnutím" dokázalo naše občianske združenie zakúpiť jedinečnú rezonančnú kolísku a zorganizovať 2-denný workshop so zaškolením terapeutov a individuálnou prácou s detičkami s viacnásobným postihnutím pod vedením českej muzikoterapeutky Štěpánky Čížkovej a terapeutov poradensko-konzultačného centra K centrum. Ďakujeme!