Nadácia Penta

Finančný dar

Vďaka finančnej podpore Nadácie Penta vo výške 1.000€ sme pre detičky s viacnásobným postihnutím zakúpili nástroje na muzikoterapiu, ktorá sa pre túto cieľovú skupinu čoraz viac ukazuje ako veľmi efektívna intervenčná metóda pozitívne ovplyvňujúca fyzickú, psychickú aj emocionálnu úroveň detí. Konkrétne sme zakúpili gong so stojanom a paličkami, monolínu a morský bubon. Zo srdca ďakujeme!