Nadácia ČSOB

Projekt - "Za svetlom poznania vo svete inakosti - kontinuálny rozvoj detí so špeciálnymi potrebami prostredníctvom zakúpených pomôcok a didaktického materiálu."

Vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie sme mohli pre deti so špeciálnymi potrebami zakúpiť množstvo veľmi užitočných pomôcok na nevyhnutnú senzorickú a kognitívnu stimuláciu a edukáciu v súlade s ich meniacimi sa potrebami a novými terapeutickými trendami. Ďakujeme!