Nadácia ČSOB

Podpora detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom rezonančnej zvukovo-hudobnej terapie v rezonančnej kolíske.

Vďaka projektu "Podpora detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom rezonančnej zvukovo-hudobnej terapie v rezonančnej kolíske", ktorý podporila Nadácia ČSOB mohlo v termíne január - apríl 2017 absolvovať 18 detičiek celkovo 150 hodín terapie v rezonančnej kolíske. Hudobno-rezonančná terapia spájajúcu zvuk a silu vibrácií so stimuláciou vestibulárneho systému a proprioceptívneho vnímania vlastného tela, čím pôsobí na človeka komplexne na fyzickej, psychickej aj emocionálnej úrovni a v súlade s princípmi bazálnej stimulácie.
Rezonančná terapia je pre deti s viacnásobným postihnutím veľmi efektívna a potrebná, pretože ovplyvňuje, pôsobí a rieši problémy v týchto oblastiach:
• Podporuje centrálny nervový systém, vestibulárny aparát
• Má pozitívny a uvoľňujúci vplyv na hladké svalstvo a krvný obeh
• Podporuje hrubú a jemnú motoriku
• Uvoľňuje napätie a stresy – pôsobí relaxačne
• Motivuje, zvyšuje záujem a interakciu dieťaťa
• Podporuje komunikáciu na úrovni vokalizácie a neskôr aj verbalizácie detí
• Stimuluje metabolizmus
• Podporuje prísun krvi do orgánov
• Osviežuje a regeneruje celý organizmus dieťaťa
• Pôsobí pozitívne na myseľ a psychiku
A deti si tieto hodiny naozaj veľmi užívali :-) Zo srdca ďakujeme!