Informácie pre rodičov - prístupy na rozvoj zmyslového vnímania a kognície

Aj keď cvičenia a masáže pôsobením na motorickú stránku podporujú aj mentálny rozvoj, nejde až o tak intenzívnu stimuláciu ako pri celostných postupoch zameraných na rozvoj zmyslového vnímania, kognitívnych procesov a ich integráciu. Medzi rodičmi sú známe hlavne tieto celostné prístupy a stimulácie: HANDLE PRÍSTUP, FLOORTIME, MONTESSORI PEDAGOGIKA, ABA TERAPIA, SON-RISE METÓDA, TEACCH PROGRAM, METÓDA BHRG, METÓDA FIE, METÓDA INPP a SNOEZELEN TERAPIA.

Informácie pre rodičov - doplnkové terapie

Neodmysliteľnou súčasťou mentálnej podpory dieťaťa sú aj rôzne doplnkové terapie ako napríklad AROMATERAPIA, ARTETERAPIA, BATESOVA METÓDA, BENAUDIRA, BIBLIOTERAPIA, COLOR TERAPIA, DRAMATOTERAPIA, ERGOTERAPIA, MUZIKOTERAPIA a TYFLOPÉDIA.

Informácie pre rodičov - terapie so zvieratami

Ďalšími doplnkovými terapiami sú terapie so zvieratami a to najmä: CANISTERAPIA, DELFINOTERAPIA a HIPOTERAPIA.

Informácie pre rodičov - terapie pomocou prístrojov na fyzické a mentálne napredovanie

Dnes sú v ponuke mnohé terapie uskutočňované prostredníctvom rôznych prístrojov fungujúcich predovšetkým na báze počítačov. Ponúkajú zlepšenie, či napredovanie vo fyzickej alebo mentálnej rovine dieťaťa. Do tejto skupiny patrí naprílad BIOREZONANČNÁ FREKVENČNÁ TERAPIA, EEG Biofeedback, EYE GAZE Technológia, MFK, REPETIČNÁ TRANSKRANIÁLNA MAGNETICKÁ STIMULÁCIA (rTMS) a SKENAR TERAPIA.

Raná intervencia

Problematika ranej intervencie sa v súčasnosti dostáva čoraz viac do popredia. Pri pohľade na číslo 2,5%, ktoré reprezentuje počet detí s viacnásobným postihnutím vo veku 0-7 rokov žijúcich aktuálne na Slovensku, je nad čím sa zamyslieť. Raná intervencia. Jej postavenie v starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny je naozaj kľúčové. Jej funkčnosť však ani zďaleka nie je postačujúca.