Informácie pre rodičov - fyzioterapia

Najviac rozvinutá a poisťovňou platená je na Slovensku fyzioterapia. V detskej rehabilitácii sa najviac využívajú predovšetkým dva prístupy: VOJTOVA METÓDA a BOBATH KONCEPT. Súčasťou fyzioterapeutických prístupov sú aj iné metódy ako BABY FIT – BMC, FELDENKRAISOVA METÓDA, DÉVÉNY TERAPIA, THERASUITE, SYNERGICKO-REFLEXNÁ TERAPIA (SRT), METÓDA BRUNKOV, AKRÁLNA KOAKTIVAČNÁ TERAPIA (ACT), KABATOVA METÓDA (PNF), KALTENBORNOVA METÓDA, FRIEMANOVA METÓDA (SMS), PANat THERAPY a CI THERAPY.

Informácie pre rodičov - doplnkové postupy vo fyzioterapii

V rehabilitačných centrách sa používa aj SVETLOLIEČBA (laser, biolampa), ELEKTROLIEČBA, MAGNETOTERAPIA, ULTRAZVUK, KYSLÍKOVÁ TERAPIA a VODOLIEČBA (vírivka, hydrokinezioterapia atď.), ktoré môžu byť predpísané lekárom.

Informácie pre rodičov - cvičenia na prístrojoch a zariadeniach vo fyzioterapii

Súčasťou výbavy mnohých rehabilitačných centier sú aj rôzne druhy prístrojov a zariadení, ktoré majú pomôcť zlepšiť pohybovú stránku dieťaťa. Patria k nim napríklad ROTOPED, MOTOMED, LOKOMAT, ARMEO, GIGER MD. Obľúbená a rozšírená je i metóda MEDICALCARE TAPING, ktorá podporuje funkčnosť svalov.

Informácie pre rodičov - masáže

K fyzioterapii patria aj rôzne druhy masáži, ktorých hlavným cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný proces a navodiť regeneráciu organizmu. Pri masáži sa z tela uvoľňujú toxíny, ktoré je následne potrebné vyplaviť z tela von. Pitný režim po masáži je veľmi dôležitý. V nasledujúcich riadkoch sú popísané hlavne masáže s blahodárnym vplyvom na detský organizmus. Napríklad KLASICKÁ MASÁŽ, REFLEXNÁ MASÁŽ – TERAPIA CHODIDIEL, AROMATERAPEUTICKÁ HOLISTICKÁ MASÁŽ, VARGHA TERAPIA, BOWENOVA MASÁŽ.

Informácie pre rodičov - iné metódy a koncepty

Ďalšie metódy a koncepty, ktoré čerpajú z poznatkov fyziológie človeka sú OROFACIÁLNA REGULAČNÁ TERAPIA, MÍČKOVANIE, KINESTETICKÁ MOBILIZÁCIA, BAZÁLNA STIMULÁCIA, OSTEOPATIA, KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA (CST) a SCOTSON TERAPIA.