Nadácia ČSOB

Zamestnanecký grantový program

OZ Naše motýliky predložilo do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie projekt "Učme sa a relaxujme". Projekt uspel a bol nadáciou ČSOB podporený.

ĎAKUJEME!

OZ Naše motýliky zakúpilo vďaka projektu "Učme sa a relaxujme", ktorý podporila ČSOB nadácia výnimočné hudobné nástroje. Detičky so špeciálnymi potrebami sa tak môžu tešiť z mimoriadneho hudobného zážitku. Široké spektrum zvukov a variabilné spôsoby hry na nové hudobné nástroje podporujú sluchové vnímanie, jemnú motoriku a vizuomotorickú koordináciu a sú významným motivačným faktorom. Vytvárajú priestor pre spoločnú interakciu v atmosfére dôvery, ako aj príjemnú relaxáciu. Okrem skvelých hudobných nástrojov využívajú detičky aj nové didaktické pomôcky. Môžeme trénovať a rozvíjať grafomotorické schopnosti, jemnú motoriku a vizuomotorickú koordináciu, aktívne sledovanie, pozornosť a koncentráciu a mnohé kognitívne a komunikačné zručnosti. Skvelým doplnkom v práci s detičkami sú aj pomôcky na vestibulárnu a proprioceptívnu stimuláciu.