Predvianočné potešenie duše

Pre rodičov detičiek s viacnásobným postihnutím sme pripravili relaxačné predvianočné popoludnie, kde strávili pár príjemných chvíľ, mohli sa stretnúť a zdieľať svoje starosti aj radosti v prijímajúcom kruhu ľudí, ktorí vedia a rozumejú tomu, o čom rozprávajú...Mali možnosť v rámci jedného popoludnia absolvovať sound healing - harmonizujúcu zvukovú terapiu tibetskými miskami a gongami, ktorá predstavuje cestu k uvoľneniu, k dosiahnutiu stavu pohody a harmónie. Po tejto špeciálnej relaxácii bol pre rodičov pripravený komorný koncert umelcov, po ktorom sa pri voňavých koláčikoch mohli porozprávať. Zámerom bolo umožniť rodičom aspoň na chvíľu "vypnúť", prísť na iné myšlienky, oddýchnuť si a pookriať, aby opustili každodenný namáhavý kolotoč starostlivosti o svoje deti a zažili trochu starostlivosti aj sami na sebe.