Muzikoterapeutický workshop pre rodičov II.

Vďaka finančnej podpore získanej prostredníctvom 2% z dane sme mohli pozvať skvelého muzikoterapeuta a psychoterapeuta Tomáša Procházku, ktorý je súčasne supervízorom našej partnerskej organizácie "K centrum" a zorganizovať pre rodičov "našich" detičiek zážitkový muzikoterapeutický workshop. Celú sobotu a nedeľu - 21.-22.10.2017 si 4 skupinky rodičov v priestoroch K centra mali možnosť oddýchnuť a zrelaxovať, venovať čas a starostlivosť sebe samým, okrem stáleho dávania aj dostávať, zažiť to, čo pri muzikoterapii zažívajú ich deti, experimentovať so zvukmi nástrojov, ktoré poznajú z terapií, ale nikdy nemali možnosť si ich vyskúšať. Otvorili sa témy bezpečia a dôvery, potreby starostlivosti o seba samých, sily dotyku a hudby a všetko bolo ukončené zmysluplným ukotvením. Pre nás bolo najväčším darom vidieť uvoľnené a spokojné tváre rodičov, počuť ich smiech.... Ďakujeme Tomášovi Procházkovi sa výborné odborné a ľudské sprevádzanie, K centru za poskytnutie priestorov a pani Liškovej za veľmi chutné koláčiky, ktoré dotvorili príjemnú atmosféru :-)