Základy stimulácie zraku

22.-24.4. sme v spolupráci s občianskym združením CDKL5 Slovakia zorganizovali v Bratislave seminár Základy stimulácie zraku pod vedením zrakových terapeutiek p. Prymusovej a p. Klicperovej z Českej republiky. Dva semináre dopĺňali individuálne konzultácie a práca s detičkami v partnerskom K centre. Zrakom získavame až 80% informácií z okolitého sveta. Zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji mnohých schopností a funkcií. Detičky s viacnásobným postihnutím vykazujú široké spektrum porúch zraku. Rodičia aj odborníci získali užitočné informácie o vývine zraku u detí od narodenia do veku 6 rokov, ako aj o vývine jednotlivých zrakových zručností. Oboznámili sa s charakteristikou problémov u detí s centrálnym postihnutím zraku (CVI), aj možnosťami stimulácie a rozvoja jednotlivých zrakových zručností. Vyskúšali si, čo znamená nemať plnohodnotný obraz o okolitom svete, či nerozumieť tomu, čo vidíme. Veríme, že seminár aj odporúčania z individuálnych konzultácií boli prínosom pre všetkých.