Snoezelen - rozširujúci kurz

Vzdelávanie v novom roku 2016 zahájil v termíne 11.-12.1.2016 Rozširujúci kurz konceptu Snoezelen - "Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu" pod vedením garantky konceptu Snoezelen-MSE v ČR a SR, prezidentky ISNA-MSE pre ČR a Slovensko, lektorky s mezinárodniou akreditáciou ISNA-MSE Bc. Renatou Filatovou.

Účastníci získali množstvo teoretických aj praktických vedomostí a zručností.