Snoezelen - základný a metodický kurz

V dňoch 12.-13.12.2015 sa konal v Bratislave ďalší z kurzov konceptu Snoezelen - "Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu" a 14.12.2015 naňho nadviazal kurz metodický - "Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie".

Kurzy viedol lektor s medzinárodnou akreditáciou ISNA-MSE Mgr. Petr Kudělka.

Účastníci kurzu sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií doplnených o praktické ukážky a cvičenia.

Metodický kurz bol náhľadom do tematických Snoezelen hodín.