Bazálna stimulácia - základný kurz (november 2015)

V dňoch 21.-22.11.2015 sme v spolupráci s Institutom Bazální stimulace® zorganizovali v Bratislave ďalší základný kurz bazálnej stimulácie, ktorého sa opäť zúčastnilo množstvo odborníkov z pomáhajúcich profesií, ako aj rodičov detí so špeciálnymi potrebami a študentov. Účastníci sa oboznámili s východiskami konceptu, hovorili o zmyslovom vnímaní a možnostiach jeho stimulácie, o telesnej schéme a stimulácii jej uvedomovania, nacvičovali praktické zručnosti somatickej, vibračnej a vestibulárnej stimulácie, zaoberali sa komunikáciou v koncepte Bazálnej stimulácie®. Veríme, že teoretické poznatky aj praktické skúsenosti budú ďalej zúročovať v práci s tými, ktorí to potrebujú.