Problematika sexuality a sexuálnej výchovy osôb s mentálnym postihnutím

Dňa 14.11. 2015 sa v Bratislave uskutočnil seminár na tému "Problematika sexuality a sexuálnej výchovy osôb s mentálnym postihnutím" pod vedením psychologičky, pani docentky Dany Štěrbovej.

Seminár bol zameraný na nasledujúce okruhy:

Vývoj sexuality, postoje a mýty k sexualite osôb s mentálnym postihnutím. Prejavy sexuality osôb s mentálnym postihnutím.

Potreba sexuálnej výchovy osôb s mentálnym postihnutím na všetkých úrovniach – rodina, škola, sociálne služby. Sexuálna výchova ako základ bezpečia.

Prístup k poradenstvu v prípade potreby (pre jedincov, rodinu, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ošetrovateľov, pracovníkov v sociálnych službách)

Sociálny nácvik zručností so zameraním na vhodné sociosexuálne správanie – prevencia sexuálneho zneužitia.

Podmienky prostredia, v ktorom sú sexuálne potreby detí a žiakov a dospelých s mentálnym postihnutím ošetrené s úctou a rešpektom.

Akou vhodnou formou vysvetliť deťom s postihnutím, aké slová a rétoriku voliť a ako ísť do hĺbky v závislosti od veku a stupňa porozumenia.

Čo sa môže robiť na verejnosti a čo nie je slušné ak dieťa robí a ako to zastaviť bez vyvolania agresivity dieťaťa a pohoršenia okolia.

Otázka detskej masturbácie na verejnosti, zásah rodiča do detskej masturbácie, jej interpretácia vo vzťahu k dieťaťu.

Interpretácia masturbácie mentálne postihnutého dieťaťa a ako komunikovať o tom so zdravým súrodencom.

Dozvedeli sme sa množstvo informácií, mnohé vyvolali kontroverzné pocity, donútili nás premýšľať o vlastných postojoch. Opäť sa otvorila téma, citlivá, pre mnohých nepríjemná, diskutabilná. Je však dobré hovoriť o všetkom, otvárať témy s cieľom pomôcť tým najslabším a najzraniteľnejším.Dozvedeli sme sa množstvo informácií, mnohé vyvolali kontroverzné pocity, donútili nás premýšľať o vlastných postojoch. Opäť sa otvorila téma, citlivá, pre mnohých nepríjemná, diskutabilná. Je však dobré hovoriť o všetkom, otvárať témy s cieľom pomôcť tým najslabším a najzraniteľnejším.