Aj my patríme k vám! - Podpora súrodencov detí s viacnásobným postihnutím

Život s dieťatkom s viacnásobným postihnutím má dopad na všetkých členov rodiny. Extrémnemu stresu sú vystavení ako rodičia, tak aj súrodenci dieťatka. Tí sa musia vyrovnávať so zmenami vo fungovaní rodinného systému, ktoré sa odvíjajú od starostlivosti o chorého súrodenca, a zároveň s intenzívnymi emóciami ako strach, pocity viny, smútok, úzkosť alebo pocit odmietnutia. 

Lektorka - Mgr. Daška Stašová z Plamienka n.o. rodičov citlivo viedla k reflexiám a k diskusií, k zdieľaniu, pomenúvaniu problémov, pocitov a emócií a hľadaniu riešení, k nachádzaniu pozitív v mori negatív, ktorými sú zaplavené životy rodín s dieťatkom s viacnásobným postihnutím, k uvedomeniu si vlastnej hodnoty... Vieme, že sa dnes len otvorila veľká téma, jedna z mnohých a že určite neboli zodpovedané všetky otázky. Jedno ale bolo zrejmé - vytvoril sa priestor na stretnutie, vzájomnú podporu a zdieľanie. Sme otvorení a pripravení počúvať aj naďalej potreby rodičov a sprostredkúvať ďalšie stretnutia, ktoré by životy týchto rodín obohacovali, uľahčovali a vnášali doň aspoň trochu svetla...Ďakujeme za účasť a prejavenú dôveru!