Snoezelen turné

Pod záštitou Ad Verheula, zakladateľa Snoezelen konceptu sa v dňoch 28.9.-2.10.2015 uskutočnil v 4 slovenských mestách - Bratislave, Detve, Žiline a Prešove kurz Snoezelen v teórii a praxi – základné poňatie interaktívneho multizmyslového konceptu.

Kurz prebehol za špeciálne zvýhodnených podmienok pod vedením lektorov Bc. Renáty Filatovej – garantky konceptu Snoezelen-MSE v ČR a SR, prezidentky ISNA-MSE pre ČR a Slovensko, lektorky s mezinárodniou akreditáciou ISNA-MSE a Mgr. Petra Kudělku - lektora s mezinárodniou akreditáciiou ISNA-MSE.

Kurz sa stretol s veľkým záujmom a úspechom.