Kurz prvej pomoci

Dňa 19.09.2015 sme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zorganizovali Kurz prvej pomoci so zameraním na poskytovanie prvej pomoci deťom s viacnásobným postihnutím. Pod vedením profesionálnej záchranárky Mirky Mináčovej sa účastníci zoznámili so zásadami poskytovania laickej prvej pomoci, naučili sa rozlišovať symptómy bezvedomia v dôsledku hypoglykémie, epileptických záchvatov, mdlôb, náhlej cievnej mozgovej príhody, či infarktu myokardu. Každý musel preukázať zručnosti pri ukladaní pacienta do stabilizovanej polohy, vypudzovaní cudzieho telesa z dýchacích ciest pri dusení prostredníctvom Heimlichovho hmatu, kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelého, dieťaťa, aj novorodenca. Všetci sme mohli odchádzať s lepším pocitom, že by sme dokázali pomôcť v životohrozujúcej situácii a zachrániť život. Mrzieť nás môže len počet vopred odhlásených účastníkov, hlavne ak sa čoraz viac poukazuje na vysoké percento zbytočných úmrtí v dôsledku neposkytnutia prvej pomoci... Rozhodujúcich je totiž vždy prvých 15 minút po nehode, či úraze.