Bazálna stimulácia - základný kurz

28.-29.3.2015 sme v spolupráci s Institutom Bazální stimulace® zorganizovali v Bratislave základný kurz bazálnej stimulácie, ktorého sa zúčastnilo vyše 20  odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií a rodičov detičiek so špeciálnymi potrebami.